TRASA

UWAGA !!!

Zawodnicy złapani przed dniem imprezy na terenie lotniska na nielegalnym zapoznaniu zostaną ZDYSKWALIFIKOWANI !!!